Політика конфіденційності


1. Терміни та визначення

"Веб-сайт" – веб-сайт ukrfast.kh.ua, що розміщено в мережі Інтернет за адресою: https://ukrfast.kh.ua/

"Персональні Дані" – персональні дані Користувачів.

"Користувач" – будь-яка фізична особа, що відвідала Веб-сайт.

"Послуги" – послуги, які пропонуються на Веб-сайті.

2. Загальні умови

2.1. Ця політика конфіденційності (далі – "Політика Конфіденційності") регулює питання нерозголошення Персональних Даних Користувачів Веб-сайту.

3. Мета використання персональних даних

3.1. UKRFAST здійснює Використання (як цей термін визначено нижче) Персональних Даних, включаючи, але не обмежуючись, у таких цілях:

3.1.1. для надання Послуг Користувачам;

3.1.2. для розсилки повідомлень, у т.ч. інформації про нові пропозиції, Послуги та Веб-сайт, Користувачам;

3.1.3. для встановлення з Користувачами зв'язку;

3.1.4. для кращого розуміння потреб Користувачів та покращення Послуг;

3.1.5. для покращення маркетингових та рекламних методів та аналізу тенденцій на ринку;

3.1.6. для проведення акцій, конкурсів, опитувань;

3.1.7. для покращення роботи Веб-сайту;

3.1.8. для приведення будь-яких договорів між UKRFAST та Користувачем у виконання;

3.1.9. для дотримання чинного законодавства України.

4. Використання персональних даних

4.1. Персональні Дані можуть включати повне ім'я, адресу, адресу електронної пошти, номер телефону Користувача.

4.2. Збір, обробка, зберігання, розповсюдження, використання, знищення Персональних Даних, надання доступу третім особам до або передача Персональних Даних третім особам, внесення змін/доповнень до Персональних Даних (далі "Використання") здійснюється UKRFAST відповідно до законодавства України та цією Політикою Конфіденційності протягом необмеженого періоду часу в рекламних, маркетингових та інших цілях, встановлених у цій Політиці Конфіденційності, і таке Використання є безкоштовним. Продовжуючи використання Веб-сайту Користувач надає свою згоду на Використання UKRFAST Персональних Даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні статей 296, 307 та 308 Цивільного кодексу України.

5. Політика щодо cookie-файлів

5.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Користувачем Веб-сайту з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного Користувача. Одна з технологій для цього – cookie-файли. Це дані, які Веб-сайт може надіслати браузеру Користувача з подальшим збереженням на комп'ютері Користувача для подальшої ідентифікації його Веб-сайтом.

5.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності Веб-сайту (наприклад, для вимірювання кількості Користувачів та тривалості їх перебування на Веб-сайті), виявлення найбільш цікавих та відвідуваних тем та сторінок, а також для зміни Веб-сайту для забезпечення зручності навігації та користування Веб -сайтом, без збирання будь-якої персональної інформації.

6. Додаткова інформація про Персональні Дані Користувача

6.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності Персональних Даних, Веб-сайт може надавати Користувачеві за запитом додаткову та контекстуальну інформацію про конкретні Послуги або для збирання та обробки Персональних Даних.

6.2. З метою забезпечення роботи Веб-сайту та його технічного обслуговування, Веб-сайт та будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія Веб-сайту з Користувачем (системні журнали) або використовувати для цього інші Персональні Дані (зокрема, IP-адресу).

7. Додаткові умови

7.1. Зареєструвавшись на Веб-сайті, Користувач визнає, що він прочитав, розуміє, повністю приймає, погоджується з і є пов'язаним з усіма умовами цієї Політики Конфіденційності.

7.2. Відписатися від розсилки повідомлень Веб-сайту, Користувач може в будь-який момент перейшовши за посиланням, яке зазначено у розсилці пропозицій Веб-сайту.

7.3. У разі виникнення ситуації неоднозначного тлумачення цієї Політики Конфіденційності та/або питань, неврегульованих цією Політикою Конфіденційності, остаточне рішення приймається UKRFAST. При цьому рішення UKRFAST не підлягає оскарженню.

7.4. UKRFAST залишає за собою право в будь-який час змінювати та/або доповнювати цю Політику Конфіденційності без необхідності попереднього або подальшого повідомлення про це Користувачів. Діюча версія цієї Політики Конфіденційності доступна на Веб-сайті, де її можна завантажити, роздрукувати та прочитати. Використання Користувачем Веб-сайту або Послугами після внесення змін та/або доповнень до цієї Політики Конфіденційності означає прийняття та згоду такого Користувача зі зміненою та/або доповненою версією цієї Політики Конфіденційності.

7.5. UKRFAST має право надсилати повідомлення/повідомлення, у тому числі рекламного характеру, Користувачеві електронною поштою, звичайною поштою, шляхом публікації їх на Веб-сайті або SMS.

7.6. Надаючи свої персональні дані на Веб-сайті Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних, збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, змін, відновлення, розповсюдження (реалізацію, передачу), використання, обробку, знеособлення, знищення будь-яких Ваших персональних даних та доступ третіх осіб до будь-яких Персональних Даних Користувача з метою здійснення господарської діяльності та підтверджуєте, що ознайомлені зі своїми правами як суб'єкта персональних даних, викладеними в Умовах користування сервісом UKRFAST. Дана згода є безумовною, безвідкличною та не обмеженою строком дії.

7.7. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом і може вимагати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.